dimarts, 11 d’octubre de 2011

EXAMEN ESTRUCTURA DELS ECOSISTEMES


EXAMEN ESTRUCTURA DELS ECOSISTEMES CONVOCAT PER DIA 19 D'OCTUBRE DE 2011
, LABORATORI
Per començar a preparar-vos s'examen us recomanc que contesteu les preguntes següents:
1.- Quins són els factors limitants d'una praderia de posidònia?
2.-Quins factors abiòtics caracteritzen la praderia de posidònia?
3.-Esmenta 3 tipus de relacions intraespecífiques i 3 interespecífiques que es puguin donar dins la praderia de posidònia.
4.-a- Dins l'ecosistema marí que constitueix la praderia de posidònia quins són els productors, els consumidors primaris, els consumidors secundaris i els descomponedors?
4.-b- Què passaria si desaparegués la praderia de posidònia? a qui perjudicaria més dins l'ecosistema?
5.- Explica usos i aplicacions que es feia o es fa de la posidònia.
6.- Comenta de forma ponderada de més greu a més lleu les accions que perjudiquen més les praderies de posidònia.
7.- Defineix els termes següents: ecologia, ecosistema, nínxol ecològic, adaptació, tolerància, factor limitant, biocenosi, biòtop, ecosfera, medi ambient.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada