dilluns, 14 abril de 2014

Erosió, modelatge del relleu

Després d'observar i mirar el vídeo contesta les preguntes següents:

- Quines són les principals accions que modelen el relleu?
- És el mateix erosió que meteorització? en què es diferencien?
- Quins són els principals agents erosius i modeladors del relleu?
- Com actuen cadascun?

dilluns, 7 abril de 2014

Gràfica de l‘evolució de la Terra

Evolució de la BIODIVERSITAT durant el Fanerozoi


- Observa aquesta gràfica i contesta les preguntes següents:
1- Quins paramètres es valoren en la gràfica?
2- Quin és el paràmetre que depèn de tots els altres? per què?
3- Com influeix cadascun?
4- Quan es donen les glaciacions? Quantes hi ha hagut al llarg de la història de la Terra?
5- Què podem concloure de tot això?