dilluns, 1 de juny de 2015

Figures de protecció dels espais naturals

En aquest enllaç trobaràs informació de les diverses figures de protecció dels espais naturals a les Illes Balears i d'Eivissa

 Parc natural de ses Salines Eivissa i Formentera.jpg

Cadenes i xarxes tròfiques tròfiques

 
1-Explica a quin tipus d'ecosistema es donen les següents xarxes tròfiques i explica les relacions alimentàries entre ells.
http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/figura%203%20xarxa%20anta%C2%A6%C3%87rtica.jpghttp://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1JGN66NH0-JGWZPX-W7G/XARXA%20TR%C3%92FICA.jpg

dilluns, 25 de maig de 2015

Eivissa i Formentera: vídeo

- Contesta les preguntes següents:
1- Qui era na Tanit?
2- D' on prové el terme Pitiüses?
3- Qui va arribar a l'illa 654 a.C.?
4- Què és el Puig des Molins?
5- Quines civilitzacions han passat per Eivissa al llarg de la seva història?
6- Quin nom varen posar a vila els àrabs?
7- Què són les Salines? quina importància tenen?
8- Quines aus podem trobar a Tagomago?
9- Quina és la llegenda de Sant Antoni?
10- Quants illots envolten l'illa?
11- Qui eren Rafael ALberti i Ma Teresa León? quan varen venir a Eivissa?
12- Per què era tan important s'Espalmador?
13- Quin tipus de vegetació trobam a Formentera?
14- Què trobam al nort de Formentera?
15- Com era la vida allí abans?
16- Quants anys fa que arribaren els humans a Formentera?
17- Quan varen arribar els catalans allí?
18- Per què creus que és tan important conservar mediambientalment l'illa?