dimarts, 7 de gener de 2014

TEMA 3: GENÈTICA

TEMA 3: HERÈNCIA I TRANSMISSIÓ DE CARÀCTERS

- Què estudiarem i aprendrem? 

- Relació entre la reproducció sexual i l'herència genètica
- Qui era G. Mendel i les seves lleis de transmissió dels caràcters de pares a fills
- Vocabulari específic de GENÈTICA
- Distingir entre herència dominant, intermèdia i codominant, herència del sexe i lligada al sexe
- Resoldre problemas de genètica
- Investigar l'herència d'algunes malalties( recerca)

-Com ho farem?
- Elaborant un glossari específic de genètica
- Plantejant problemes de genètica i resolguent a classe i casa seguint les lleis de Mendel 
- Realitzant un treball de recerca d el'herència  d'un tret genètic
- Elaborant un arbre genealògic sobre un o dos caràcters presents a la família

-Com ho avaluarem?
- Puntuant treball del glossari 
- Valorant actitud: interès, participació 
- Puntuant resolució de problemes de genètica 
- Valorant examen escrit ???

COMENCEM....


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada