dimecres, 30 de març de 2011

EXPERIMENTS: FOTOSÍNTESI


COM PRODUEIX L’OXIGEN LA POSIDÒNIA? 2.-EXPERIMENTA: LA FOTOSÍNTESI - QUÈ ÉS LA FOTOSÍNTESI i PER A QUÈ SERVEIX? La fotosíntesi és un procés químic ( anabòlic = formació, construcció) que consisteix en la formació de matèria orgànica a partir de la inorgànica o mineral que obté del medi i gràcies a l’energia lluminosa. - QUI LA REALITZA? Tots els organismes autòtrofs, és a dir, plantes ( terrestres i aquàtiques), algues i cianobacteris. - QUAN ES REALITZA? La fotosíntesi és un procés que depèn de la llum solar , per tant, es du a terme durant el dia, mentre hagi llum. - PER QUÈ ES FORMA OXIGEN? L’oxigen que es forma durant la fotosíntesi és un producte residual d’aquest procés , ja que per transformar el CO2 en sucre ( C6H12O6) la planta necessita hidrogen que pren de l’aigua ( H2O) quedant lliure l’oxigen. EXPERIMENT En experiment observarem la producció de biomassa i oxigen gràcies a la fotosíntesi: EQUACIÓ QUÍMICA DE LA FOTOSÍNTESI: 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 - Material: Elodea, tub d’assaig, font de CO2, embut, pinces, vasa de precipitats. - Procediment: Omplir un vas de precipitats amb aigua i col·locar-hi l’Elodea, seguidament cobrir-la amb l’embut invertit. Posteriorment, omplir d’aigua un tub d’assaig i omplir-lo d’aigua, tapar-lo amb el dit i i posar-lo damunt l’embut amb molta cura per no vessar l’aigua. Deixar aquest muntatge unes hores i observar com es va acumulant gas a la part superior del tub d’assaig. Aquest gas serà l’oxigen fàcilment identificable si encenem un misto. *Aquest experiment es pot potenciar usant una font de CO2, ( fermentador) que el va alliberant dins l’aigua. Pesarem cada dia la planta per demostrar com augmenta la seva biomassa com a resultat de la fotosíntesi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada