dilluns, 18 d’abril de 2011

PREPARA'T PER L'EXAMEN T5: ESTRUCTURA DELS ECOSISTEMES


Es proper dimecres dia 20 d'abril tendreu examen del tema 5: Estructura dels ecosistemes i per a què us prepareu bé aquí us deix possibles preguntes:

1.- Una praderia de posidònia , quin tipus d'ecosistema és? Descriu el seu biòtop i la seva biocenosi?

2.-Quin tipus de relacions es donen entre els següents organismes de la praderia?
a.-epibionts i fulles de posidònia
b.-Salpes i fulles de posidònia
c. -Creixement de feixos de posidònia dins una àrea determinada

d.-Posta d'ous de peixos entre rizomes de la posidònia

3.- De les relacions anteriors determina quines són interespecífiques i quines intraespedífiques?

4.Esmenta alguna adaptació dels diversos organismes que viuen entre la praderia de posidònia.


5.-Escriu un exemple de cadena tròfica i un altre de xarxa de la praderia de posidònia.


6.- Quins són els productors, consumidors primaris, consumidors secundaris i descomponedors de la praderia de posidònia.

7.- Explica totes les funcions que realitza la posidònia dins l'ecosistema.

8.- Coneixes els usos de la posidònia? explica'ls. S'usa actualment? per què?

9.-Descriu el cicle biològic de la posidònia. Per què floreix a la tardor?


10.- Quines són les principals amenaces de la posidònia? què passaria a Eivissa si desaparegués la posidònia?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada